Landschap en cultuurhistorie van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa

Op deze site vindt u tal van cultuurhistorische en landschappelijke gegevens over het Drentsche Aa- gebied op het terrein van aardkunde, archeologie, historische geografie en toponymie. Doel van deze site is het verzamelen, vastleggen en tegelijkertijd breed en gebruiksvriendelijk toegankelijk maken van lokale kennis en kennis van deskundigen.

Zo kunt u verschillende kaarten bekijken en vindt u oude plaatsnamen, veldnamen, interessante verhalen over plekken en terreinen, foto’s en toponiemen.

Een deel van deze gegevens komt voort uit het onderzoeksprogramma “Biografie van het Nationaal Landschap Drentsche Aa” [ BOKD, RCE, WUR, 2004-2009] en de publicatie “Van Jeruzalem tot Ezelakker. Veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa” uit [RCE, BOKD; uitgeverij Mattrijs,2009]. Veel gegevens komen van bewoners zelf want ieder dorpsgebied (Marke) heeft de mogelijkheid naar eigen inzicht gegevens toe te voegen.


Update september 2012

  • Het is mogelijk om de perceelsinformatie van de kadastrale kaart van 1830 te bekijken door op een perceel te klikken;
  • Bij het toevoegen van een foto zijn nu de velden Fotograaf, Datum en Toelichting toegevoegd;
  • De locatie van de aan/uit knop van de Legenda is veranderd zodat deze niet meer uit beeld verdwijnt;
  • Het is nu mogelijk om een introtekst over het dorpsgebied en/of de editors toe te voegen aan de homepage;
  • De lagen Marken, Kerspelen, Dingspelen zijn volledig doorzichtig gemaakt zodat alleen de grenzen nog zichtbaar zijn. Daarnaast zijn enkele fouten uit deze bestanden gehaald;
  • De veldnamencollectie van Wieringa is ge-update, waardoor de namen nu op de juiste locatie staan;
  • Verschillende kleine bugs zijn verholpen;
  • De handleiding is gewijzigd naar aanleiding van deze update.

Heeft u naar aanleiding van deze update nog vragen of opmerkingen mail dan naar j.zomer@rug.nl
Succes!

Meer informatie over de mogelijk om zelf gegevens toe te voegen en een handleiding voor het gebruik van de site.

logo BOKD logo Rijksuniversiteit Groningen logo Esdorpenlandschap Drentsche Aa

Deze site is ontwikkeld door de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) en Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen met steun van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.